دوشنبه, 22 آبان 1396 10:16

اولین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی

کمیته دانشجویی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم شناختی، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی روانشناسی و مشاوره کشور

برای اولین بار در کشور، نخستین دوره مدرسه تابستانه علوم اعصاب شناختی در تاریخ ۲۳ تا ۲۹ شهریور ماه ۹۵، برگزار خواهد کرد.

در این مدرسه مباحث مقدماتی علوم اعصاب ‌شناختی شامل فلسفه ذهن، حافظه و یادگیری، تفکر ‌و زبان، تصمیم گیری و کارکرد اجتماعی، مدل سازی شناختی، آگاهی، شناخت اجتماعی، تصویربرداری مغز و ... برای دانشجویان علوم پزشکی، علوم پایه، روانشناسی و فنی مهندسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای ارائه می‌گردد.