دوشنبه, 22 آبان 1396 10:25

سومین روز مدرسه تابستانه علوم اعصاب شناختی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

سومین روز مدرسه تابستانه علوم اعصاب شناختی در کلاس فخرایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

در ابتدا دکتر آریانی مباحث مقدماتی درباره ی تاریخچه تفکر و زبان، نواحی ورنیکه و بروکا و عملکردهایشان و آفازی های مربوطه را توضیح دادند. سپس مباحثی چون شبکه عصبی، تصویربرداری عصبی، رویکرد های سوسور پدر علم زبان شناسی نوین، diachronic، synchronic و معنا شناسی را مطرح کردند.

 

در بخش دوم این روز دکتر ستاره مختاری به معرفی روانشناسی شناختی و روند به وجود آمدن این شاخه از روانشناسی پرداختند. در این کلاس با مطرح کردن سه سناریو متفاوت هدف روانشناسی شناختی معرفی شد. سپس مباحث false memory، روش تشکیل schema و تاثیر حالت چهره ها به عنوان یک محرک بر رفتار سایرین مطرح شد و مقاله ای به نام role of human PFC in social cognition and moral judgement در این باب معرفی گردید.

 

دانشجویان بعد از صرف ناهار و طبق گروه بندی که از قبل شکل گرفته بود با سرگروه های خود به تبادل نظر درباره ی پروپوزالی که قرار است در پایان مدرسه ارائه کنند، پرداختند. در پایان روز کلاس neurogame با همراهی دکتر سیدعلائی و دکتر وهابی برگزار گردید. در این کلاس علاوه بر انجام بازی ها و معماهای شناختی مبحث اقتصاد عصبی که در زندگی روزمره این معماها و بازی ها خیلی تکرار می‌شوند با ارائه چندین مثال برای دانشجویان بیان شد.