دوشنبه, 22 آبان 1396 10:31

مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی ویژه دانش آموزان 14 مرداد ماه امسال برگزار می شود

کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب ایران با حمایت کمیته دانش آموزی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، دومین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی را از 14 تا 19 مرداد ماه امسال برای دانش آموزان علاقه مند برگزار می کند.

این مدرسه تابستانی با همکاری مرکز استعداد درخشان دارالفنون شهریار و بنیاد نخبگان استان تهران، با هدف آشنایی دانش آموزان با فناوری های نوین شناختی، تقویت کار گروهی و تفکر بین رشته ای با تاکید بر اجرای پروژه های علمی و با حضور اساتید برجسته علوم اعصاب و شناختی کشور همراه با فعالیت گروهی، عملی و برنامه‌های مرتبط اجتماعی‌-فرهنگی برگزار خواهد شد.

در این مدرسه که یک هفته دایر خواهد بود، کلاس‌های تخصصی با موضوعات مختلف علوم اعصاب شناختی، تشریح عملی مغز انسان، بافت شناسی دستگاه عصبی، حافظه و یادگیری، آناتومی دستگاه عصبی، راهکارهای ارتقای توجه، شیوه های پژوهش در علوم اعصاب، الکتروفیزیولوژی، کار تیمی با دیدگاه نوروساینس، بازی های شناختی، بازدید از آزمایشگاه ملی نفشه برداری مغز، جنبه های شناختی بیماری های روانپزشکی و نورولوژی همراه با فعالیت گروهی، عملی و مناظره های علمی جهت شرکت و استفاده ی دانش آموزان متوسطه اول و دوم ارائه می شود.علاوه بر این جهت سنجش کیفیت اثربخشی مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی ارزشیابی هایی به صورت تئوری و عملی در ابتدا و انتهای مدرسه از دانش آموزان به عمل می آید. 

متقاضیان و علاقه مندان می توانند با مراجعه به لینک زیر اقدام به ثبت نام کنند.

لینک ثبت نام : http://bit.ly/stu-cogc