دوشنبه, 22 آبان 1396 10:35

دومین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی دانش‌آموزی برگزار شد

دومین مدرسه تابستانی دانش‌آموزی علوم اعصاب شناختی با حمایت انجمن علوم اعصاب ایران و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، در تاریخ 20 تا 26 شهریور 1395 در تهران برگزار شد.

دومین مدرسه تابستانی دانش‌آموزی علوم اعصاب شناختی زیر نظر کمیته دانش‌آموزی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران و با حمایت انجمن علوم اعصاب ایران و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، با هدف آشناسازی دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم با مغز و کارکردهای آن و جذب آن‌ها به فعالیت در این حوزه در تاریخ 20 تا 26  شهریور 1395 برگزار شد.

 

در این مدرسه 30 دانش‌آموز از رشته‌های مختلف در یک دوره 6 روزه در کنار یکدیگر به صورت عملی و نظری با مباحث مطرح در علوم اعصاب پایه و شناختی و یادگیری مهارت های عمومی مورد نیاز در پژوهش از جمله روش های طرح مسئله، نوشتن پروپوزال، درست کردن پوستر و نحوه ارائه مطلب آشنا شدند.

دو روز این مدرسه تابستانی در مرکز تحقیقات علوم اعصاب و همچنین پژوهشکده مغز و شناخت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این دو روز دانش‌آموزان به صورت عملی در آزمایشگاه‌های مرکز به صورت عملی به جراحی مغز موش آزمایشگاهی، پرفیوز و فیکساسیون آن، تستهای رفتاری درد، تستهای رفتاری مربوط به تصمیم گیری پرداختند و همچنین در سخنرانی‌های علمی با موضوعاتی مانند مدل‌سازی شناختی شرکت کردند.

 

سه روز دیگر این مدرسه در مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه ایران برگزار شد. در این مرکز دانش‌آموزان در آزمایشگاه‌های مرکز به صورت عملی به فعالیت‌هایی از جمله کشت سلولهای عصبی، رنگ‌آمیزی سلولهای کشت شده و مشاهده زیر میکروسکوپ، تست رفتاری حافظه و یادگیری، قالبگیری، برشگیری نمونه مغز، رنگ آمیزی برشها و مشاهده زیر میکروسکوپ پرداختند و در سخنرانی‌های علمی با مباحثی از جمله مغز اجتماعی، بازی‌های شناختی‌، حافظه و یادگیری آشنا شدند.

 

در روز آخر مدرسه دانش‌آموزان از آزمایشگاه‌های حیوانی و انسانی پژوهشکده علوم شناختی بازدید کرده و با روش‌های مطالعات انسانی آشنا شدند.