دوشنبه, 29 آبان 1396 08:59

برگزاری مجمع اتحادیه انجمن های علمی- دانشجویی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی کشور با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

سومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی–دانشجویی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی کشور روز 26 و 27 مهر ماه امسال با حضور 40 تن از دبیران انجمن¬های مزبور از دانشگاه های سراسر کشور در شهر رشت، دانشگاه گیلان برگزار شد.

در این مجمع حوزه مغز و شناخت و ستاد علوم شناختی در قالب یک سمینار سه ساعته معرفی شد. در این مجمع که با حضور نمایندگان ستاد برگزار شد، توافقاتی جهت حمایت از فعالیت های دانشجویی شامل حمایت از تشکیل انجمن های علمی- دانشجویی مغز و شناخت، ارائه واحد اختیاری مبانی علوم اعصاب شناختی در دانشگاه ها، برگزاری سمینارها و همکاری در تشکیل گروههای فعال در هفته آگاهی از مغز و ... صورت گرفت.