دوشنبه, 29 آبان 1396 09:11

برگزاری سمینار دانشجویی مغز و شناخت در دانشگاه صنعتی شریف

سمینار دانشجویی مغز و شناخت با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با مشارکت بیش از 250 تن از دانشجویان، در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزارشد.

این سمینار به وسیله انجمن علمی- دانشجویی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و حمایت ستاد علوم شناختی برگزار شد که هدف آن، آشنایی مقدماتی دانشجویان مقاطع مختلف به ویژه کارشناسی با علوم شناختی و مغز اعلام شده است.
در این سمینار دانشجویان مقاطع مختلف علوم فنی و مهندسی دانشگاه شریف حضور داشتند.

 

در آغاز این سمینار، پس از پخش کلیپی پیرامون معرفی علوم شناختی، دکتر اعرابی استاد دانشگاه تهران، با عنوان معرفی علوم و فناوری های شناختی سخنرانی کرد و سپس به پرسش دانشجویان پاسخ داده و ضمن آن اهداف و اقدامات ستاد علوم شناختی را برای آنان تشریح کرد.
پس از آن دکتر حسین زاده، معاون آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به معرفی مرکز نقشه برداری مغز و آزمایشگاه پرداخته و سپس دکتر مرضیه زارع عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی به معرفی حوزه BCI و سیستم های پیچیده پرداخت.
در ادامه، دکتر سید علایی از دیگر اعضای هیئت علمی IPM ، حوزه علوم اعصاب محاسباتی را معرفی کرد و دکتر وهابی موضوع "اقتصاد عصبی" را مطرح و پیرامون آن برای دانشجویان حاضر سخن گفت.

 

در ادامه این نشست علمی، دکتر خسروآبادی به مدت 30 دقیقه درباره مدل سازی شناختی صحبت کرد.
این برنامه با سخنرانی دکتر آزادگان، استاد فلسفه دانشگاه شریف، با موضوع فلسفه ذهن پایان یافت و در نهایت اساتید به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.
درحاشیه این سمینار نیز کارگاه هایی با عناوین معرفی علوم شناختی، نقشه برداری مغز، علوم اعصاب محاسباتی، اقتصاد عصبی، مدل سازی شناختی و فلسفه ذهن برگزار شد.