دوشنبه, 29 آبان 1396 09:20

سمینار مغز و علوم شناختی برای نخستین بار در اصفهان برگزار شد.

در تاریخ 4 آبان ماه مرکز سمینارهای علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میزبان نخستین سمینار رسمی علوم شناختی در استان اصفهان بود.

این رویداد با حمایت ستاد توسعهی علوم و فناوری‌های شناختی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به همت انجمن علوم اعصاب اصفهان برگزار شد، هدف از برگزاری این سمینار معرفی ابعاد مختلف علوم شناختی، افزایش آگاهی و علاقه مندسازی مخاطبان سمینار به این حیطه و معرفی ظرفیت های بالقوه‌ی آن بوده است و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد از رشته‌های مختلف در آن حضور داشتند. محتوای آموزشی این سمینار از طریق سخنرانی اساتید برجسته‌ی این حوزه، ارائه‌ی کلیپ، پمفلت و اینفواگراف های آموزشی و غرفه‌های آموزشی ارائه شد.

 

کمیته دانشجویی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در نظر دارد سمینارهایی با این عنوان در دانشگاه های سراسر کشور برگزار نماید. انجمن های علمی دانشگاه ها در همین راستا می توانند با ستاد از طریق شماره تلفن 02188194956 با دبیر کمیته دانشجویی، آقای رضا پناهی در ارتباط باشند.