دوشنبه, 29 آبان 1396 09:23

برگزاری سمینار ترویجی فناوریهای شناختی

سمینار ترویجی فرصتهای پیش رو برای توسعه فناوریهای شناختی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی 20 بهمن 1393 از ساعت 14:30 الی 17:30 در دانشکده مهندسی برق برگزار میگردد.

این جلسه به منظور آشنایی با حمایتهای ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی برای دانشجویان و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در رشته ها و گرایشهای مهندسی برق، ریاضی، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر، فیزیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، شیمی و مهندسی مواد، در زمینه های پژوهشی همچون طراحی و ساخت سامانه‌هایی برای تشخیص و درمان ناهنجاریهای شناختی، طراحی و ساخت سامانه‌هایی برای ارتباط با مغز، بررسی ومدلسازی رفتار زمانی- شبکه‌ای مغز، مدلسازی وتحلیل مغز به عنوان یک شبکه، پردازش و تحلیل سیگنالهای عصبی، مدلسازی فرآینده‌های شناختی و.... می‌باشد.