سه شنبه, 26 بهمن 1395 07:06

آینه ها در مغز

کتاب آینه ها در مغز نوشته ی جاکومو ریتزولاتی وهمکار فیلسوفش کورادو زینیگالا در سال 2008 و به زبان ایتالیایی منتشر شد. این کتاب کوششی بود برای توجیه آنکه ما چگونه احساسات ، عواطف و تجربیات خود را با هم به اشتراک میگذاریم.

همانطور که از عنوان کتاب می توان فهمید، این کتاب سازوکار سلولهای عصبی نواحی خاصی از مغز را توضیح می دهد که نورون های آینه ای نام گرفته اند..مدت زیادی از کشف این نورون ها نمی گذرد اما حقیقتا تاثیر این کشف را در درک بسیاری از عملکردهای سیستم عصبی از جمله یادگیری نمی توان کتمان کرد.

کتاب آینه ها در مغز به کوشش دکتر عبدالرحمن نجل رحیم و زهرا مرادی ترجمه شده است و احتمالا اولین کتاب ترجمه شده در  زمینه نورون های آینه ای در کشور می باشد.

کتاب مذکور 7 فصل دارد مهمترین فصل این کتاب فصل چهارم آن است که به طور مفصل به کشف نورون های آینه ای می پردازد.در فصل های بعدی این کتاب به نحوه ی ردیابی این نورون ها در مغز انسان و نقش پر اهمیتشان در زندگی او از جمله درک زبان و به اشتراک گذاری هیجانات اشاره شده است.

ریتزولاتی یکی از نویسندگان این کتاب استاد دانشگاه پارما است . او و همکارانش بودند که نورونهای آینه ای را در لوب آهیانه ای مغز میمون کشف کردند.بنابراین خواندن کتابی در مورد سلول هایی که اجتماعی بودن خود را مدیون آنها هستیم آن هم از زبان کاشف آنها خالی از لطف نیست.

توسط: بهنام سور