سه شنبه, 26 بهمن 1395 07:13

درباره علم شناختی

کتاب در باره علم شناختی با دستان توانای دکتر جواد حاتمی استاد روانشناسی دانشگاه تهران به رشته تحریر درآمده است و در طی پنج فصل این کتاب، گذشته، حال و آینده ی علوم شناختی بررسی شده است. نکته  ‌ای که در برجسته کردن  کتاب نقش مهمی دارد، تاکید آن برروی بین رشته ای بودن علوم شناختی است. میان رشته ای بودن علوم شناختی باعث شده تا روز به روز توجه دانشمندان و محققان رشته های مختلف به رشته‌ی علوم شناختی بیشتر شود و روز به روز افراد بیشتری به این رشته علاقه مند شوند.

کتاب درباره ی علم شناختی، داستان شکل گیری انقلابی است که در تاریخ علم به انقلاب شناختی مشهور است و نتیجه ی آن پدید آمدن حوزه ای جدید از دانش است که با عنوان علوم شناختی، شناخته می‌شود. علوم شناختی اشاره به یک حوزه ی میان‌رشته ای دارد که به طور مشخص شامل شش رشته ی انسان‌شناسی،علوم اعصاب، زبان‌شناسی، هوش‌ مصنوعی . فلسفه ی ذهن می‌شود.

هدف مشترکی که این شش رشته ی مجزا را ذیل یک عنوان مشترک قرار می‌دهد، مطالعه ذهن و شناخت و سایر اشیای ذهنمند است.

در فصول مختلف این کتاب نحوه ی شکل‌گیری انقلاب شناختی، شاخه‌های مختلف علوم شناختی و مهمترین رویکردهای رایج در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. خواندن این کتاب را به همه کسانی که می‌خواهند با این رشته آشنا شوند پیشنهاد می‌کنیم.

progress_bar percent="100" show_percent="no" text="توسط: بهنام سور" bar_color="transparent" fill_color="#024394" animation="linear" duration="3" delay="1.3000000000000003"]