مدرسه تابستانی دانش آموزی

اطلاعات این صفحه در حال ویرایش است.

دومین مدرسه تابستانی دانش‌آموزی علوم اعصاب شناختی با حمایت انجمن علوم اعصاب ایران و ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، در تاریخ 20 تا 26 شهریور 1395 در تهران برگزار شد.

دومین مدرسه تابستانی پژوهشی علوم اعصاب شناختی با حمایت انجمن علوم اعصاب ایران، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ ۲۰ شهریور تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۵برگزار

با برگزاری مدرسه تابستانه علوم شناختی، دانش آموزان به صورت عملی به تشریح مغز انسان می‌پردازند، ضمن آنکه تلاش می‌شود تا شرکت کنندگان در رقابت‌های جهانی در این حوزه آماده شوند.

کمیته دانش آموزی انجمن علوم اعصاب ایران با حمایت کمیته دانش آموزی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، دومین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی را از 14 تا 19 مرداد ماه امسال برای دانش آموزان علاقه مند برگزار می کند.