مدرسه تابستانه دانشجویی

اطلاعات این صفحه در حال ویرایش است.

سومین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی، با هدف آشنایی دانشجویان با حوزه علوم اعصاب شناختی و روش های پژوهشی در این علوم، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از 19 تا 24 شهریور ماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی ایران

کمیته دانشجویی انجمن علوم اعصاب ایران با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، سومین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی را از 19 تا 24 شهریور ماه امسال برگزار می کند.

همزمان با برگزاری مدرسه تابستانه علوم شناختی تیم‌های 10 نفره دانشجویی اقدام به تعریف طرح‌های پژوهشی می‌کنند و پروژه‌هایی که حائز شرایط باشند مورد حمایت ستاد علوم شناختی قرار می‌گیرند.

کمیته دانشجویی انجمن علوم اعصاب ایران با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی دومین مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی را از 7 تا 12 مرداد ماه امسال برگزار می کند.

آخرین روز مدرسه تابستانه علوم اعصاب شناختی در تاریخ 6/28 که در دانشکده فنی دانشگاه تهران واقع در امیر آباد برگزار شد، ابتدا دانشجویان در سالن 804 دانشکده برق در کلاس نوروایمیجینگ با تدریس دکتر میرشهرام صفری شرکت نمودند.

سومین روز مدرسه تابستانه علوم اعصاب شناختی در کلاس فخرایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

دومین روز مدرسه تابستانه علوم اعصاب شناختی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

مدرسه تابستانه علوم اعصاب شناختی در تاریخ 23 شهریور ماه با حضور دانشجویان رشته های مختلف از سراسر کشور، فعالیت خود را در پژوهشکده علوم شناختی آغاز نمود.

کمیته دانشجویی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم شناختی، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی روانشناسی و مشاوره کشور