سمینار ترویجی مغز و شناخت

سمینار ترویجی فرصتهای پیش رو برای توسعه فناوریهای شناختی در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی 20 بهمن 1393 از ساعت 14:30 الی 17:30 در دانشکده مهندسی برق برگزار میگردد.

در تاریخ 4 آبان ماه مرکز سمینارهای علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میزبان نخستین سمینار رسمی علوم شناختی در استان اصفهان بود.

سمینار دانشجویی مغز و شناخت با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با مشارکت بیش از 250 تن از دانشجویان، در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزارشد.

سمینار دانشجویی "مغز و شناخت" با هدف آشنایی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه های استان آذربایجان شرقی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی روز پنج شنبه در تبریز برگزار شد.

سومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی–دانشجویی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی کشور روز 26 و 27 مهر ماه امسال با حضور 40 تن از دبیران انجمن¬های مزبور از دانشگاه های سراسر کشور در شهر رشت، دانشگاه گیلان برگزار شد.

همایش "مغز و شناخت اصفهان" با حضور دکترکمال خرازی دبیر ستاد توسعه‌ علوم و فناوری‌های شناختی، اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان روز پنج شنبه 11 آبان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.